Project: The Awakening

Het Franse Project is een band die sinds midden jaren negentig aan een muzikale carrière bouwt. Project werd opgestart door Philippe Merlen (gitaar, keyboards) en David Clabaux (vocals, gitaar). Je kan de band in het vakje melodic hard rock onderbrengen. Met deze ‘The Awakening’ is het gezelschap, tegenwoordig aangevuld met Jérôme Willocq op drums –