Lokheira: Dark Of The Night

Lokheira werd opgestart in 2022. Vocaliste Irene Mavroudis Ramaglino droomde op een bepaalde nacht het titelnummer en schreef meteen de tekst op. Met haar man, Rob Ramaglino, en diens broer, Josh – die je tijdens dit nummer hoort met gitaarsolo – werd het nummer compleet uitgeschreven. Voor de resterende zeven tracks haalden Irene, Rob en Irene’s broer George inspiratie bij de zeven hoofdzonden. Zo ontstond dus het eerste full-album voor Lokheira. Acht tracks die ergens een blend vormen van power metal, traditional heavy metal en groove metal, maar die ons eigenlijk niet echt voldoende bij de keel grijpen om aan te raden. Het begint al met de composities op zich. Elk nummer lijkt ons een samenraapsel te zijn van losse ideeën die het drietal – Irene (vocals), Rob (gitaar, drums, harsh vocals) en George Mavroudis (bass, vocals) – had op een bepaald moment. Daarnaast zorgt het vocale aspect – we zijn noch echt te vinden voor het stem timbre van Irene, noch voor de harsh vocals van Rob – er ook al niet voor dat we overstag gaan. Met andere woorden, hoe hard het drietal ook zijn best doet, ze slagen er allerminst in om ons te overtuigen van hun kunnen. Integendeel zelfs, na een paar nummers werkt het geheel danig op onze zenuwen zodat we de acht tracks zelfs niet in een luistersessie na elkaar kunnen uitzitten. Het spijt ons dus echt, maar deze ‘Dark Of The Night’ van Lokheira is helemaal niet “our cup of tea”.

Luc Ghyselen (40)

Wormholedeath Records

Tracklist: 1. In The Dark Of The Night 2. Undying Hubris (Pride) 3. Avarice (Greed) 4. Battle Of The Hot Gates (Gluttony) 5. False Remedies (Lust) 6. Wasting Away (Sloth) 7. The Beast Within (Wrath) 8. Malignancy (Envy)