Blast From The Past uitgesteld / Blast From The Past Festlval Postponed

Blast From The Past uitgesteld.

Helaas laten de ontwikkelingen rond COVID-19 ons niet toe om Blast From The Past festival te laten doorgaan op 12/12/2020.

We hoopten dat het evenement op een of andere manier nog steeds mogelijk zou zijn. Maar de veiligheid van alle betrokkenen blijft prioriteit, alsook de strenge overheidsmaatregelen maken het onmogelijk om een veilig en tegelijkertijd aangenaam festival te organiseren.

Het festival wordt uitgesteld naar 11 december 2021.

De line-up blijft dezelfde!

Alle gekochte tickets voor de 2020-editie blijven geldig voor 2021. Je hoeft niets te doen!

Bedankt voor de steun tot nu toe!

Wees veilig, volg de maatregelen en heb geduld. We komen terug met updates zodra we ze hebben. Als je nog geen ticket hebt, blijf dan op de hoogte voor meer informatie over de kaartverkoop in de nabije toekomst.

————————————————————————–

Blast From The Past Festlval Postponed.

Unfortunately, developments around COVID-19 do not allow us to continue Blast From The Past festival as planned in December this year.

We were hoping the event would still be possible in one way or another. But the safety of everyone involved is our n.1 priority, also the strict government rules to follow, it’s impossible to organise a safe and at the same time enjoyable festival.

We therefore have to postpone the festival to December 11th 2021.

The line-up stays the same!

All tickets bought for the 2020 edition remain valid for 2021.

Thank you all for the support so far.

Be safe, follow all safety rules and be patient. We’ll be back with updates as soon as we have them. If you don’t have a ticket yet, stay tuned for more info on future ticket sales in the near future.

https://www.facebook.com/bftpfestival/