Novena: Eleventh Hour

‘Eleventh Hour’ is het eerste full-album van Novena, nadat de band eerder (2016) met ‘Secondary Genesis’ een drie tracks tellende ep op de markt had. De krakende voetstappen, die je hoort tijdens opener ’22:58′, leiden je binnen in het muzikale spectrum van Novena, een Britse band die zich muzikaal situeert op de kruising van progressive rock en progressive metal. ’22:59′, de tweede track, opent eerder aarzelend, maar laat dan aan de hand van tal van wisselingen in tempo, ritme, kracht en gevoel een goede indruk na. Ook verschillende stijlen op vocaal vlak worden gehanteerd. Die gaan van hoge vocalen (richting bijvoorbeeld Jon Anderson (ex Yes)), over mooie melodieuze cleane vocalen – die zijn duidelijk in de meerderheid – tot zware harsh vocalen. Met klokkengelui wordt deze tweede track afgesloten. Wat daarna volgt is een verder uitdiepen van hun sound aan de hand van verschillende ritmes en tempo’s die er ook voor zorgen dat de heren spelen met krachtiger stukken en rustiger momenten zodat ze verschillende gevoelens op kunnen roepen. Dat de heren ook allen hun instrumenten tot in de puntjes beheersen werd al duidelijk in de tweede track, maar wordt daarna op geregelde tijdstippen extra in de verf gezet. Heel veel variatie dus bij Novena en dat zal er toe leidden dat sommigen dit net hun sterkste kant vinden, terwijl anderen toch liever iets minder geavanceerde opgebouwde nummers willen horen waar net iets minder variatie in te horen is. We moeten immers ook toegeven dat ook wij een aantal luisterbeurten nodig hadden om het geheel te consumeren zoals het hoort. Voor ons besluit gingen we dan ook niet over een nacht ijs: Novena zorgt voor een heel sterk genregebonden album, maar niet elk idee of elke wending vinden we even geslaagd. Zo moeten we eerlijk toegeven dat we de hoge vocalen veel minder weten te smaken dan de melodieuze cleane stem. Langs de andere kant beseffen we ook dat dit misschien net de reden zal zijn dat muziekliefhebbers voor deze ‘Eleventh Hour’ zullen vallen.

Luc Ghyselen (72)

Frontiers Records FRCD 1018

Tracklist: 1. 22:58 2. 22:59 3. Sun Dance 4. Disconnected 5. Sail Away 6. Lucidity 7. Corazón 8. Indestructible 9. The Tyrant 10. Prison Walls