Knoest: Dag

Er is bitter weinig informatie te vinden over de uit Gelderland afkomstige band Knoest. Op hun facebook pagina lezen we ”Knoest is the result of friendship and common inspiration”. Ook wat de muziek van de band betreft, kunnen we hier geen label op kleven. Walmen van duisternis, met een vocale aankleding die dicht aanleunt bij