Urdôl Ur: Seven Portals To The Arcane Realm

Met ‘Seven Portals To The Arcane Realm’ zorgt het Noorse Urdôl Ur voor een eerste werkstuk. Het full-album telt zeven tracks: vier korte sfeervolle instrumentale stukjes die afgewisseld worden met drie lang uitgesponnen epische stukken. Urdôl Ur bestaat uit een duo, Qroleûs en Ahaz-Tharkaêl, waarover verder niets bekend is. Wel zorgt het tweetal hier voor een goedee luisterervaring. De korte instrumentale stukjes zorgen voor rust en kalmte, terwijl de langere nummers episch aanvoelen en krachtiger momenten laten afwisselen met rustiger stukken. En alhoewel het tweetal zijn uiterste best heeft gedaan met de opbouw en de arrangementen van de nummers, dwaalt onze aandacht toch af en toe weg. De korte instrumentale intermezzo’s zijn daar deels debet aan. Maar ook de epische, langere stukken overtuigen niet altijd even vlot. We geven grif toe dat er bepaalde deeltjes langs komen die ons erg aangrijpen, maar we krijgen teveel momenten te horen die ons maar matig kunnen boeien. Het valt ons op dat dit meestal het geval is als een wat duistere, gruizig klinkende, stem zijn opwachting maakt. Misschien ligt het dus voornamelijk aan het stemtimbre dat ons niet bekoort. Al stellen we ook vast dat de soms te lang uitgesponnen kalmere momenten ons wat op de zenuwen werken. Dit debuut van Urdôl Ur zullen we dus als “oké” bestempelen, maar we hopen dat , indien de heren met ene tweede worp naar buiten komen, toch een of meerdere stapjes voorwaarts zullen plaatsen.

Luc Ghyselen (68)

Northern Silence Productions

Tracklist: 1. Prelude 2. Visions Of Ancient Battles On The Plains Of Baergloire 3. Pond Of Mana 4. Munloire 5. Emerald Crypts Beneath The Ancient Meadow 6. The Darkened Pass (In The Shadows Of Thozzt Dogor) 7. A Wizard’s Lament