Ysyry Mollvün: Ysyry Mollvün

Ysyry Mollvün is een project uit Argentinië dat via black metal de aandacht wil vestigen op de cultuur uit het uiterste zuiden van dat land dat bevolkt wordt door o.a. Selk’nam. Ysyry is in de taal van de Guarani “rivier” terwijl Mollvün in de taal van de Selk’nam zoveel betekent als “bloed”. Op dit eerste album krijg je het verhaal te horen van K’aux, iemand die als mens uitverkoren werd door de goden van de Selk’nam om de mensen te leren hoe ze konden overleven in het ruwe klimaat van het Zuiden van Argentinië. Helaas ging de persoon daar nogal lichtvoetig mee om en veroordeelden de goden hem tot een soort van eeuwig leven terwijl hij niet echt als levend of als dood kan beschouwd worden. Dit verhaal wordt hier in zes tracks uit de doeken gedaan middels gekende black metal ingrediënten als kilte, dreiging, duisternis en nogal furieuze uitbarstingen in een anders stevig tempo en energiek tempo. Het gebruik van fluiten, percussie, charango (een soort gitaar), sikus (traditionele Andes panfluit) zorgt voor wat “exotische” accenten. Allemaal ingrediënten dus die ons zouden moeten overtuigen. Helaas zijn de krijsende vocalen er voor ons duidelijk te veel aan en kan Ysyry Mollvün ons niet boeien.

Luc Ghyselen (50)

Avantgarde Music AV 399

Tracklist: 1. K’aux Rise 2. K’aux See Reconquista Ysyry 3. K’aux Talks To Espirito Del Monte 4. K’aux Lament 5. San La Muerte I 6. San La Muerte II