Funeral Oration: Eliphas Love

Het Italiaanse Funeral Oration werd in 1989 opgestart als death metal band maar wijzigde zijn muzikale koers naar black metal. Drie demo’s en een eerste full-album, ‘Sursum Luna’, leken het nalatenschap te worden van de band want sinds dat album in 1996 werd zo goed als niets meer vernomen van Funeral Oration alhoewel sommige bandleden sporadisch iets van zich lieten horen. – Zo zorgde vocalist The Old Nick voor een boekje met zijn briefwisseling met Mayhem’s Dead vooraleer die laatste zelfmoord pleegde – In 2017 werd Funeral Oration terug opgestart door oprichter en voornaamste componist Luca La Cara en vocalist The Old Nick en kreeg dit tweede full-album, zo’n drieëntwintig jaar na het debuut, gestalte. Je krijgt een beklijvende, ja zelfs best angstaanjagende sound te horen waar keyboards en de eigenzinnige stem van The Old Nick de voornaamste ingrediënten van zijn. Die laatste haspelt zijn teksten af in het, overwegend, Italiaans. Voor die teksten werd terug gegrepen naar werk van o.a. A.O. Spare, M. Rollinat en A. Saint-Yves d’Alveydre om zodoende een een vrij occulte sound mee te creëren. Volgens het label, Avantgarde Music, is deze Funeral Oration een van Italiës best bewaarde geheimen. Wij willen niet zover gaan, daar we deze ‘Eliphas Love’ niet minderwaardig vinden, maar heel zeker geen “must have” willen noemen. Vooral het feit dat vooral keyboards ontegensprekelijk met de meeste aandacht gaan lopen, stuit ons tegen de borst. Zo zitten we duidelijk te wachten tot een zwartgeblakerde gitaar eruptie het instrumentale ‘Marcia Funebre’ meer daadkracht mee geeft dan een occulte sfeer op wekken. Ook het feit dat de teksten meer gesproken worden dan dat men echt zingt of vertolkt of schreeuwt, of buldert, of zelfs maar fluistert, zorgt niet echt voor een meerwaarde. Laat het ons voor deze ‘Eliphas Love’ van Funeral Oration dus maar houden op “OK zonder meer”: beluister dus eerst vooraleer daadwerkelijk over te gaan tot aankoop.

Luc Ghyselen (60)

Avantgarde Music

Tracklist: 1. Intro 2. Furor eretico 3. Anatema di Zos 4. L’abisso 5. Marcia funebre 6. Tregenda 7. Vuoto mistico